Trang chủ > Chính sách bảo vệ quyền tác giả
facebook google+

Chính sách bảo vệ quyền tác giả

2016/04/21Click xem:24995

 

Tôn trọng và bảo vệ tài sản trí tuệ của người khác luôn là triết lý kinh doanh mà CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH đã duy trì. Trong diễn đàn Ngân hàng Nhân lực 8899 của CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH , tại điều 20 của Điều khoản Dịch vụ đã quy định như sau: 「Khi Thành viên sử dụng các Dịch vụ của Ngân hàng Nhân lực 8899, không được xâm phạm quyền tác giả của người khác」, vì vậy Ngân hàng Nhân lực 8899 kêu gọi người sử dụng cùng nhau bảo vệ và tôn trọng quyền tác giả của người khác. Nếu bạn cho rằng trong Trang web Ngân hàng Nhân lực 8899 có bất cứ văn tự - hình ảnh - hoặc có nội dung của các Trang Web khác - hoặc cư dân mạng sử dụng Dịch vụ của Ngân hàng Nhân lực xâm phạm quyền tác giả của bạn, kiến nghị bạn sử dụng 「Phương pháp xử lý tố cáo quyền tác giả」 để đề xuất tố cáo, Trung Tâm chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Nhân lực 8899 sẽ nhanh chóng giúp bạn xử lý.
Phương pháp xử lý việc tố cáo xâm phạm quyền tác giả
I. Sự tố cáo của người có quyền lợi:
Nếu bạn cho rằng trong Trang web Ngân hàng Nhân lực 8899 có bất cứ văn tự - hình ảnh - hoặc có nội dung của các Trang Web khác - hoặc cư dân mạng sử dụng Dịch vụ của Ngân hàng Nhân lực 8899 xâm phạm quyền tác giả của bạn, xin bạn hãy điền「Thư thông báo xâm hại quyền tác giả」, và tải xuống đơn thông báo này, hãy cung cấp những thông tin có liên quan và sự thanh minh, sau khi ký tên hoặc đóng dấu thì dùng phương thức chuyển fax cho Ngân hàng Nhân lực 8899, hoặc scan đơn thông báo này để chuyển thành tập tin điện tử, sau đó gửi Email có đính kèm tập tin cho Ngân hàng Nhân lực 8899.
Tải về đơn thông báo xâm phạm quyền tác giả (Tải về Thư thông báo xâm hại quyền tác giả)
Cửa sổ tố cáo : Bạn có thể sử dụng một trong những phương thức dưới đây để gửi đơn thông báo cho Chúng Tôi:
1. Số fax của Ngân hàng Nhân lực 8899: (08)39393941
2. Email của Ngân hàng Nhân lực 8899: member@8899.vn
3. Số điện thoại chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Nhân lực 8899: (08)39393949
( Xin hãy scan đơn thông báo này để chuyển thành tập tin điện tử, sau đó gửi Email có đính kèm tập tin cho Ngân hàng Nhân lực 8899, phương thức tố cáo này không chấp nhận chữ ký điện tử.)
II. Dị nghị của người bị tố cáo:
Nếu bạn bị người có quyền lợi tố cáo, nhưng bạn có dị nghị với chủ trương của người có quyền lợi, xin bạn hãy điền「Thư thông báo khiếu nại xâm hại quyền tác giả」, và tải xuống đơn thông báo này, hãy cung cấp những thông tin có liên quan và sự thanh minh, sau khi ký tên hoặc đóng dấu thì dùng phương thức chuyển fax cho Ngân hàng Nhân lực 8899, hoặc scan đơn thông báo này để chuyển thành tập tin điện tử, sau đó gửi Email có đính kèm tập tin cho Ngân hàng Nhân lực 8899.
Tải về Thư thông báo khiếu nại xâm hại quyền tác giả (tải về Thư thông báo khiếu nại xâm hại quyền tác giả)
Cửa sổ dị nghị : như cửa sổ tố cáo của người có quyền lợi đã nêu trên.
III. Nguyên tắc xử lý của Ngân hàng Nhân lực 8899
Sau khi nhận được đơn thông báo của người có quyền lợi, Ngân hàng Nhân lực 8899 sẽ nhanh chóng hủy bỏ nội dung Trang Web mà người có quyền lợi cho rằng có liên quan đến sự xâm phạm quyền tác giả, đồng thời dựa vào phương thức liên lạc mà Ngân hàng Nhân lực 8899 và Thành viên vi phạm đã thoả thuận hoặc dựa vào thông tin liên lạc mà Thành viên vi phạm đã được bảo lưu để thông báo cho Thành viên vi phạm biết việc xâm phạm quyền lợi. Ngân hàng Nhân lực 8899 sẽ xử lý tình huống này, bao gồm việc cung cấp họ tên – Email – số điện thoại – v.v... của người có quyền lợi cho Thành viên vi phạm này, để cho Thành viên vi phạm này và người có quyền lợi trực tiếp giải quyết tranh chấp. Nếu bên thông báo xâm phạm quyền tác giả không đầy đủ, Ngân hàng Nhân lực 8899 sẽ thông báo cho người có quyền lợi bổ sung và chỉnh sửa những thông tin có liên quan.
Xin lưu ý: nội dung Trang Web của Thành viên vi phạm nếu như bị người có quyền lợi cho rằng có liên quan đến sự xâm phạm quyền tác giả của họ, thì sau khi nội dung này bị Ngân hàng Nhân lực 8899 xoá bỏ, Ngân hàng Nhân lực 8899 sẽ không thể phục hồi lại. Nếu Thành viên vi phạm đã có 3 lần liên quan đến sự xâm phạm quyền lợi, Ngân hàng Nhân lực 8899 sẽ chấm dứt toàn bộ hoặc một bộ phận dịch vụ của Thành viên vi phạm này.
Nhưng nếu Thành viên vi phạm này có dị nghị với chủ trương xâm phạm quyền lợi của người có quyền lợi, thì Thành viên vi phạm này phải đưa ra văn kiện thông báo bằng bản gốc để yêu cầu Ngân hàng Nhân lực 8899 gửi văn kiện thông báo này cho người có quyền lợi bày tỏ sự phản đối; Nếu sự thông báo của bên Thành viên vi phạm không đầy đủ, Ngân hàng Nhân lực 8899 sẽ thông báo cho Thành viên vi phạm bổ sung và chỉnh sửa những thông tin có liên quan. Sau khi nhận được văn kiện thông báo của hạng mục trên, Ngân hàng Nhân lực 8899 sẽ lập tức gửi những văn kiện thông báo này cho người có quyền lợi. Nếu như người có quyền lợi trong vòng 10 ngày kể từ ngày thứ 2 vẫn chưa nhận được văn kiện thông báo, và sự đề xuất đã được chứng minh bởi sự đề xuất tố tụng của Thành viên vi phạm, thì Thành viên vi phạm này sẽ có thể tự tải lên nội dung này lần nữa.
Nếu như sự thông báo của người có quyền lợi và Thành viên vi phạm nêu trên không đầy đủ, Ngân hàng Nhân lực 8899 sẽ sử dụng Email hoặc số fax mà họ cung cấp, để gửi thông báo yêu cầu bổ sung và chỉnh sửa những thông tin có liên quan.
Sau khi nhận được thông báo bổ sung và chỉnh sửa của Ngân hàng Nhân lực 8899, người có quyền lợi hoặc Thành viên vi phạm phải trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thứ 2 hoàn tất việc bổ sung và chỉnh sửa, nếu đến thời hạn nhưng vẫn chưa bổ sung và chỉnh sửa hoặc chưa hoàn tất, thì sẽ bị xem như chưa đề xuất 「Thư thông báo xâm hại quyền tác giả」 hoặc 「Thư thông báo khiếu nại xâm hại quyền tác giả」.
Theo quy định tại điều 15 trong Điều khoản Dịch vụ của Ngân hàng Nhân lực 8899, ngoại trừ có sự đồng ý của người sử dụng hoặc mục đích cung cấp dịch vụ, nếu không thì Ngân hàng Nhân lực 8899 chỉ dựa theo yêu cầu của pháp lệnh hoặc cơ quan nhà nước để cung cấp thông tin nhận dạng của người sử dụng cho bên thứ ba. Do đó, nếu bạn đề xuất tố cáo theo phương pháp này, Ngân hàng Nhân lực 8899 chỉ theo yêu cầu của bạn xoá bỏ nội dung xâm phạm quyền lợi này, không cung cấp cho bạn thông tin nhận dạng có liên quan đến Thành viên vi phạm. Nếu bạn muốn có được thông tin của người sử dụng, xin bạn hãy đề xuất tố cáo với Toà án và viện kiểm soát địa phương hoặc cục cảnh sát hình sự, Ngân hàng Nhân lực 8899 sẽ phối hợp cung cấp theo thư gửi đến của các đơn vị nêu trên.
Nếu bạn có bất kỳ sự thắc mắc về những quy định liên quan đến quyền tác giả, xin bạn hãy tham khảo Cục bản quyền tác giả.