Tôi chỉ muốn đăng tin quảng cáo tìm nhân viên, có nhất thiết phải gia nhập Thành viên VIP hay không?

Click xem:420

         Khi bạn bắt đầu đăng tin quảng cáo, Ngân hàng Nhân lực 8899 ngoài việc cung cấp cho bạn chuyên viên phục vụ hỗ trợ bạn xử lý tất cả các công việc vặt trong khi tuyển dụng, còn cung cấp hệ thống tuyển dụng VIP để bạn bất cứ lúc nào cũng có thể chỉnh sửa nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm nhân tài. Vì vậy, xin bạn hãy gia nhập vào Thành viên VIP để sử dụng quyền lợi của bạn.
 
 
 

Nhiều hơn