Tôi đã từng đăng qua tin, xin hỏi quy trình đăng tin lần nữa là sao?

Click xem:736

         Bạn có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu VIP đã đăng ký dùng để đăng tin lần trước, thông qua chức năng mua dịch vụ đăng tin của VIP để tiến hành tiếp tục đăng tin trên mạng, và có thể nhanh chóng xử lý thời gian đăng quảng cáo của bạn. Nếu bạn quên tài khoản và mật khẩu của VIP, xin hãy vào mục Quên mật khẩu để tiến hành trực tuyến xét duyệt lấy lại tài khoản và mật khẩu.

Nhiều hơn