Tôi đã hoàn tất các thông tin đăng tin, nhưng trong Trang chủ 8899.vn vẫn chưa cập nhật?

Click xem:1155

         Nếu bạn đã là Nhà tuyển dụng VIP của Ngân hàng Nhân lực 8899, thì sau khi bạn điền hoàn chỉnh các thông tin tuyển dụng, sẽ lập tức đồng bộ cập nhật;
         Nhưng nếu bạn chưa là Thành viên VIP, xin bạn vui lòng hoàn tất thủ tục đăng ký VIP tuyển dụng trước, sau đó thông tin đăng tuyển mà bạn đã hoàn thành sẽ đồng bộ cập nhật.
         Nếu như bạn cần nhân viên phục vụ lập tức xử lý, bạn có thể gọi đường dây nóng : (028) 39393949

Nhiều hơn