Ngân hàng Nhân lực 8899 có cung cấp văn kiện đăng tin bằng phiên bản Tiếng Anh không?

Click xem:1182

         Ngân hàng Nhân lực 8899 có cung cấp nội dung diễn đàn bằng phiên bản Tiếng Anh, muốn biết thêm các chi tiết, xin vui lòng vào Trang English.
 

Nhiều hơn