Tôi muốn đăng tin quảng cáo tuyển dụng, thì cần phải điền những văn kiện nào?

Click xem:1293

      Để đăng tin quảng cáo tuyển dụng, bạn cần phải tiến hành Nhà tuyển dụng đăng nhập hoặc đăng ký gia nhập tại Ngân hàng Nhân lực 8899, và mua dịch vụ trở thành thành viên VIP của chúng tôi. Sau khi xác nhận quý công ty đã chuyển khoản, chúng tôi sẽ tiến hành gửi hóa đơn và hợp đồng cho quý công ty.
 

Nhiều hơn