[Tuyển dụng] Khi Công ty chưa có mã số thuế, phải làm thế nào điền thông tin đăng tin?

Click xem:2293

Nếu công ty bạn đang trong giai đoạn chuẩn bị và đã đến cơ quan nhà nước đăng ký xét duyệt, bạn có thể điền tạm thời mã số doanh nghiệp thay cho mã số thuế, chờ sau này chỉnh sửa lại là được

Nhiều hơn