Mô tả công việc:

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
Nội dung công việc
Số người cần tuyển: 5 người
Thể loại chức vụ: Kế toán
Nơi làm việc: Thành phố Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long
Mức lương : Thoả thuận
Chế độ phúc lợi: - Được đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm và có các chế độ thưởng lễ, tết theo qui định
- Bao ăn ở, có bếp ăn phục vụ cho nhân viên
- Đầu tuần có xe đưa đi, cuối tuần có xe rước về
Thời gian làm việc: Ca ngày
Có thể luân phiên ca không: Không
Điều kiện yêu cầu
Giới tính yêu cầu :
Trình độ học vấn: Cao đẳng
Cách thức liên lạc
Người liên hệ: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Email chức vụ:
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Cơ hội việc làm khác