Mô tả công việc:

-lên bản thảo các sản phẩm
- biết tin học văn phòng
-biết Illustrator,PhotoShop
Nội dung công việc
Số người cần tuyển: 1 người
Thể loại chức vụ: Nhân viên thiết kế đồ hoạ / thiết kế mỹ thuật
Thể loại thân phận: Không có
Nơi làm việc: Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Mức lương : 7-10 triệu
Chế độ phúc lợi: - theo qui định của nhà nước
Thời gian làm việc: Ca ngày
Có thể luân phiên ca không: Không
Điều kiện yêu cầu
Giới tính yêu cầu : Không hạn chế
Trình độ học vấn: Khác
Cách thức liên lạc
Người liên hệ: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Số điện thoại: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Điện thoại di động: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Cơ hội việc làm khác