CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THIỀU QUANG(SERENCO)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THIỀU QUANG(SERENCO)

Mã số Thành viên:E72826149
Thông tin công ty
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THIỀU QUANG(SERENCO)
Thể loại ngành nghề: Dịch vụ phần mềm máy tính
Mô tả ngành nghề: Lập trình máy tính
Số lượng nhân viên: 60 người
Mức vốn: Không công khai
Chủ đầu tư: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Liên hệ nhân sự : Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Điện thoại: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Số fax: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Email: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Website công ty: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Tin tức mới nhất: Chưa điền
Tiểu sử công ty
Công ty CP GPPM Thiều Quang (SERENCO) được thành lập năm 2004 với hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm và dịch vụ gia công phần mềm.
Các sản phẩm & dịch vụ chính của công ty gồm:
• Phần mềm Corebanking Microbank
• Phần mềm thanh toán điện tử eBanking.
• Phần mềm báo cáo tuân thủ MicroReport
• Dịch vụ gia công phần mềm
• Dịch vụ cung cấp nhân sự phần mềm
Sản phẩm / dịch vụ của công ty
Các sản phẩm & dịch vụ chính của công ty gồm:
• Phần mềm Corebanking Microbank
• Phần mềm thanh toán điện tử eBanking.
• Phần mềm báo cáo tuân thủ MicroReport
• Dịch vụ gia công phần mềm
• Dịch vụ cung cấp nhân sự phần mềm
Chế độ phúc lợi
    • Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
    • Cơ hội phát triển năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp bền vững.
    • Được tham dự các khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.
    • Mức lương đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực
    • Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Triết lý kinh doanh
Chưa điền
Vị trí công ty
Danh sách các cơ hội việc làm