CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG - CHI NHÁNH VĨNH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG - CHI NHÁNH VĨNH LONG

Mã số Thành viên:E93173813
Thông tin công ty
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG - CHI NHÁNH VĨNH LONG
Thể loại ngành nghề: Khai thác mỏ/ khí thiên nhiên/ năng lượng địa nhiệt
Mô tả ngành nghề: Chế biến
Số lượng nhân viên: 1000 người
Mức vốn: Không công khai
Chủ đầu tư: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Liên hệ nhân sự : Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Điện thoại: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Số fax: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Email: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Website công ty: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Tin tức mới nhất: Chưa điền
Tiểu sử công ty
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – MÔI TRƯỜNG – AT & SKNN


– Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Việt Nam về chất lượng hàng hóa; môi trường; an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và các yêu cầu pháp lý khác mà Công ty cam kết áp dụng.


– Đảm bảo, duy trì, cải tiến chất lượng sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới nhằm thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

– Nâng cao việc kiểm soát các mối nguy và rủi ro từ hoạt động sản xuất sản phẩm của Công ty đối với môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

– Tuân thủ các Qui định về an toàn về cháy nổ, về hóa chất, an toàn điện, an toàn về máy móc và thiết bị có điều kiện nghiêm ngặt, về dịch vụ y tế và sơ cấp cứu đồng thời tuyên truyền rộng rãi cho toàn nhân viên của Công ty hiểu và thực hiện tốt.

– Cung cấp đầy đủ nguồn lực, tạo môi trường làm việc an toàn và chăm lo đời sống người lao động, phấn đấu để không có tác động xấu cho môi trường hay rủi ro cho bất cứ nhân viên trong Công ty, các đối tác, khách viếng thăm và cộng đồng xung quanh.

– Đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tràn đổ dầu nhớt, hóa chất, cháy nổ gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người và tài sản của Công ty.

– Giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường thông qua việc kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Công ty.

– Củng cố và hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban trong Công ty trong các hoạt động sản xuất sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, an toàn sức khỏe – môi trường, đồng thời đào tạo và phổ biến kiến thức về chất lượng, an toàn – sức khỏe – môi trường cho tất cả nhân viên trong công ty.

– Thực hiện phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và OHSAS 18001:2007.

– Định kỳ xem xét hệ thống tích hợp để cải tiến và xây dựng hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn.

This entry was posted by admin in GIỚI THIỆU VỀ MEKONG.
Sản phẩm / dịch vụ của công ty
Chưa điền
Chế độ phúc lợi
    Chưa điền
Triết lý kinh doanh
Chưa điền
Danh sách các cơ hội việc làm