CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM HƯNG VIP

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM HƯNG

Mã số Thành viên:E19537982
Thông tin công ty
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM HƯNG
Thể loại ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
Mô tả ngành nghề: kinh doanh Bất Động Sản
Số lượng nhân viên: Không công khai
Mức vốn: Chưa điền Đồng
Chủ đầu tư: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Liên hệ nhân sự : Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Điện thoại: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Số fax: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Email: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Website công ty: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Tin tức mới nhất: Chưa điền
Tiểu sử công ty
Ra đời vào cuối nă 2015, hoạt động trong lĩnh vực Bất Động Sản
Sản phẩm / dịch vụ của công ty
Chưa điền
Chế độ phúc lợi
  Chưa điền
Triết lý kinh doanh
Chưa điền
Vị trí công ty
Danh sách các cơ hội việc làm
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM HƯNG Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh
  + Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng + Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các sản phẩm, dự án của Công ty + Chăm sóc khách hàng hiện tại, thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng + Lập kế hoạch bán hàng theo chỉ tiêu cá nhân và nhóm + Báo cáo công việc theo tuần/ tháng/quý. + Các công việc khác theo phân Công của trưởng bộ phận.
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM HƯNG Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh
  + Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng + Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các sản phẩm, dự án của Công ty + Chăm sóc khách hàng hiện tại, thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng + Lập kế hoạch bán hàng theo chỉ tiêu cá nhân và nhóm + Báo cáo công việc theo tuần/ tháng/quý. + Các công việc khác theo phân Công của trưởng bộ phận.
 • + Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng + Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các sản phẩm, dự án của Công ty + Chăm sóc khách hàng hiện tại, thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng + Lập kế hoạch bán hàng theo chỉ tiêu cá nhân và nhóm + Báo cáo công việc theo tuần/ tháng/quý. + Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận.
 • CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM HƯNG Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh
  - Tìm kiếm và khai thác khách hàng tìm năng; - Giới thiệu tư vấn cho khách hàng các sản phẩm của Công ty; - Chăm sóc khách hàng hiện tại, và khách hàng cũ, thiết lập chính sách chăm sóc khách hàng tiềm năng; - Lập kế hoạch bán hàng theo chỉ tiêu cá nhân và nhóm; - Báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý; - Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng